Säkerhet i köpcentrum

Den robusta WKE-seriens kapslingar från Spelsberg används för att säkerställa säkerheten hos elektriska kretsar i Essen Limbecker Platz köpcentrum i händelse av brand.

"I en nödsituation säkerställer brandskyddad elektrisk installation att viktiga elsystem, såsom nödbelysning, ventilationssystem, hissar och utrustning för räddning av människoliv och brandbekämpning är tillgängliga och fungerar tillförlitligt", säger Thomas Decker, VD för installationsföretaget Elektro Decker GmbH. "Vi är engagerade i våra kunder och tillhandahåller alltid pålitliga elektriska tjänster. I ett stort projekt, som Limbecker Platz i Essen, behöver vi högkvalitativa produkter, varför vi litar på lösningar från Spelsberg."

Brandskyddsdosorna i WKE-seriens kapslingar från Spelsberg garanterar en tillförlitlig brandskyddsinstallation. Vid brand kan de produkter som testats och certifierats av VDE och Material Testing Institute (MPA) i enlighet med DIN 4102 del 12 i samband med lämpligt godkända kablar och installationssystem säkerställa funktionell integritet hos elektriska system under en period upp till 90 minuter. Dosorna är gjorda av extremt robust, halogenfri värmehärdande plast och förhindrar penetration av främmande föremål.