Funktionserhalt Spelsberg

Elfunktionsunderhåll

Koppling | Förgrening | Distribution

Brandskyddsprodukter från Spelsberg

Vid brand kan endast absolut tillförlitliga produkter förhindra spridning av brand och garantera säker funktion av elektriska system som är relevanta för räddning och flykt i byggnader och tunnlar, såsom nödbelysning och rökutsugningsanläggningar i flykt- och räddningsvägar. Som ledande tillverkare av högkvalitativa kabelkopplings- och installationsdosor samt hållbara ytmonterade små fördelningscentraler är Spelsberg särskilt välkvalificerad för utveckling av brandskyddslösningar inom dessa produktområden. 

Företaget använder uteslutande högkvalitativa material från kända tillverkare som är värme- och brandbeständiga vid framställning av WKE-brandskyddsmedel. Alla WKE-kabelkopplings- och installationsdosor och WKE-AK små fördelningscentraler erbjuder elektrisk funktionell integritet i 30 till 90 minuter (E30 till E90) vid brand.

De testas i enlighet med DIN 4102-12, och testcertifikat för VDE och allmänna byggnadsövervakningsgodkännanden tillhandahålls för dessa produkter. Detta är den enda garantin för att lagstadgade krav på brandskydd är uppfyllda och elektrisk säkerhet enligt VDE tillhandahålls.

Funktionell integritet räddar liv

E30 - E90 anger minsta varaktighet för det elektriska systemets funktionella integritet

Säkerställa den funktionella integriteten under

minst 30 minuter, till exempel för:
  • Brandlarmsystem
  • Akustiska system
  • Nödbelysning
  • Hissar med evakueringskrets
  • för varning, flykt och/eller räddning

Säkerställa den funktionella integriteten under

minst 90 minuter, till exempel för:
  • Tryckökningssystem för tillförsel av släckvatten
  • Rök- och värmeavluftningssystem
  • Brandkårshissar för släckning och/eller bärgning

Förval för din användning

Företaget använder uteslutande högkvalitativa material från kända tillverkare som är värme- och brandbeständiga vid framställning av WKE-brandskyddsmedel. I följande tabell visas system från Spelsberg efter respektive egenskaper och anslutningstvärsnitt i översikt:

Egenskaper

E30

E60

E90

IP66, IP67
IK09

Rapid-Box
ytkonstruktion, tunnlar

IP66
IK09

WKE 200-400
ytkonstruktion, tunnlar
inteinte

IP66, IP67
IK07

WKE 54
ytkonstruktion, tunnlar

IP54, IP65
IK05

WKE 2-5 DUO
ytkonstruktion

IP54, IP65
IK05

WKE 2-5
ytkonstruktion

Anslutnings-
tvärsnitt   

E30

E60

E90

2,5² - 50²

Rapid-Box

1,5² - 35²

WKE 200-400inteinte

1,5² - 16²

WKE 54
WKE 4, WKE 5
WKE 4 Duo, WKE 5 Duo

1,0² - 10²

WKE 3, WKE 4
WKE 4 Duo, WKE 5 Duo

0,5² - 6²

WKE 2-5
WKE 2 Duo, WKE 3 Duo
WKE 4 Duo

ytterligare teknisk information

Eftersom bränder trots de bästa säkerhetsåtgärderna aldrig kan uteslutas, kan kraven på material och installation aldrig vara tillräckligt hög. Programmet från Spelsberg erbjuder planerare, operatörer och installatörer optimal kvalitet när det gäller livsviktig funktionell integritet. Då är kabelkopplingsdosor, anslutningsboxar och små fördelningscentraler från Spelsberg en del av säkerhetskonceptet för byggnader i hela världen. De skyddar känslig elektronik från brand, värme, rök och fukt. Testade, beprövade, tillförlitliga.

Inom området integritet, är det särskilt viktigt att känna till den tekniska informationen i detalj.

Därför har vi förberett vår tekniska information tydligt för dig.

Nedladdningar

Inga filer hittades