Schaltanlagenbau für eine zuverlässige und flexible Energieversorgung, Schaltanlagen besonder geeignet für Industrieumgebungen mit hohem Feuchtigkeitsgrad

Solkraftproduktion på taket

Omkring 115 kWp producerar en av de tre paneler på hustaken för ett kommunalt kraftverk i Niederrhein. Hela den elektriska installationen av systemet är monterad under taket. En matningskabel är ansluten till var och en av de 15 växelriktarna, vilket ger energi omvandlad från likström till växelström till fördelningstavlan, byggt med GTi-kapslingar från Spelsberg.

Elektrotekniker Klaus Oehme förlitade sig på Spelsberg för implementeringen av systemen: ”Särskilt när det gäller solceller, är varje låda unik. Med GTi-systemet från Spelsberg kan jag montera höljet i enlighet med detta.” Oehme är också beroende av produkter från Spelsberg för andra projekt. Erfarenheten har visat att robust kapsling i industrikvalitet är mer tillförlitlig och hållbar än billiga importvaror.

Huvudinstallatören uppskattar också servicen hos Spelsberg. Han har kunnat förlita sig på leveransschemats noggrannhet i Sauerland-företaget, speciellt ibland när det varit en stor boom inom solcellsindustrin. ”När jag har någon gång haft problem har min kontaktperson på Spelsberg alltid hittat en lösning. Med så skickliga och flexibla kontaktpersoner behöver jag inte ens fundera på andra produkter.”