Testrapport leverans till slutkund

Ett utdrag ur bestämmelserna i testintervallen i DGUV regel 3 (tidigare BGV A3.):

Elektriska anläggningar och fast utrustning: 

Tidsfrist för översyn 4 år

Rörlig elektrisk utrustning: 

Riktvärde 6 månader, på byggarbetsplatser 3 månader

Felström-. differensström- och jordfelsbrytare: 

I stationära anläggningar 6 månader, i icke-stationära anläggningar varje arbetsdag

Acceptans av slutanvändaren och leverans av den funktionsfärdiga anläggningen
Som avslutning av idrifttagningen sker acceptans och överlämning till slutkunden. Med leverans av relevant slutdokumentation, testrapporter och överlämningsrapporter är uppdraget avslutat. 

Det rekommenderas att skapa en överlämningsrapport och en testrapport. Här erbjuder ZVEH en blankett.

Tidsintervall

Arbetsgivaren ska se till att den elektriska anläggningen och utrustningen kontrolleras för gott skick: Före första start och

  1. efter en modifiering eller reparation, före återstarten av elektriker eller under ledning och övervakning av en elektriker.
  2. Vid vissa intervaller. Villkoren ska vara uppmätta på ett sådant sätt atteventuella brister, sommåste tas med i beräkningen, ska kunna fastställas i tid.