Begreppsdefinitioner enligt DIN VDE 0660-600-1 (jämför DIN VDE 0100-200)

enligt DIN VDE 0660-600-1 (jämför DIN VDE 0100-200)
Märkspänning

Un

Tillverkarens angivna maximala nominella växelspänningar (effektiva värden) eller likspänning, för vilka apparatkombinationens huvudkretsar är konstruerade.
Nominell driftspänning

Ue

Det av tillverkaren angivna spänningsvärdet, vilket i kombination med märkströmmen, bestämmer användningen.
Nominell isolationsspänning

Ui

Hållspänningen (effektivvärdet) som anges av tillverkaren för en utrustning eller en del därav och anger den specificerade (långsiktiga) uthålligheten för den tillhörande isoleringen.
Nominell överspänningsspänning

Uimp

Värdet av en impulsspänning som anges av tillverkaren, vilken indikerar uthållighet av den fasta isoleringen gentemot transienta överspänningar.
Märkström

In

Det av tillverkaren angivna värdet för strömmen, som tar hänsyn till utrustningens mätdata liksom dess arrangemang och användning, som kan bäras utan att överskrida de angivna gränstemperaturerna för de olika delarna av apparatkombinationen under specificerade betingelser.
Kortslutningsström

Ic

Överström som uppträder vid en kortslutning på grund av ett fel eller en felaktig anslutning i en elektrisk krets.
presumtiv
kortslutningsström

Icp

Strömmen börjar att flyta när tillförseln av den elektriska kretsen kortsluts av en ledare med försumbar impedans i nära anslutning till anslutningarna hos apparatkombinationen.
Nominellt överskottströmmotstånd

Ipk

Det av tillverkaren angivna största momentanvärdet för den kortslutningsström som kommer att upprätthållas under de specificerade betingelserna.
Nominellt kortsiktigt
strömmotstånd

Icw

Det effektiva värdet av den kortsiktiga strömmen som anges av tillverkaren, angiven som ström och tid, som kan uppfyllas under angivna förhållanden utan skador.
Klassad
villkorad kortslutningsström

Icc

Det av tillverkaren angivna värdet av den potentiella kortslutningsströmmen som kan motstå en krets som skyddas av en kortslutningsskyddsanordning (SCPD*1) under den totala bryttiden (varaktighet av strömflödet) hos apparaten under angivna förhållanden.
Märkström

In

Det av tillverkaren angivna värdet för strömmen, som tar hänsyn till utrustningens mätdata liksom dess arrangemang och användning, som kan bäras utan att överskrida de angivna gränstemperaturerna för de olika delarna av apparatkombinationen under specificerade betingelser.
Nominell belastningsfaktor

RDF*2

Tillverkarens angivna procentandel av märkströmmen, med vilken utflödet från en apparatkombination kan laddas kontinuerligt och samtidigt ta hänsyn till ömsesidig termisk påverkan.
*1 SCPD = Short Circuit Protection Device
*2 RDF = Rated Diversity Factor