Översikt över egenskaperna hos de material som används i els installationssystem

De material som används av Spelsberg har genomgått ett väderbeständighetstest enligt DIN 53 387 (ersatt av DIN EN ISO 4892-2), ett 1 000 h-test hos den statliga provningsmyndigheten i Dortmund. De material som används i IQ-produkterna visar här ett optimalt resultat. Testet för UV-resistans mot UL 746 C för detta material har klarats även utan begränsning.

o = beständigt
ø = delvis beständigt
x = inte beständigt     
MaterialAnvändning i produkter

Svag syra

stark syra

svag lut

stark lut

alkohol

bensin

bensen

mineralolja

diesel

Ammoniak, vattenlösning

Ammoniak, gasformig
(DLG-fokustest)

vegetabiliska fetter

animaliska fetter

halogenfri

tungmetall-
PVC- och silikonfri

brandegenskaper 
DIN EN 60695
(VDE 0471) / UL94

polystyren,
stötsäker
AK kompakt-system,
Abox, RK / RKA, TK-PS
oøoooxxoxoi.u.oxjaja650 °C / HB
ABS (akrylonitril-butadien-styren)TG-ABSoøoooxxoooi.u.oxjaja650 °C / HB
polykarbonat,
glasfiberförstärkt
Abox-i, STV/STG, AK, GTi-system, AKi, TK-PC, ZKi, ZVi, SVioxxxoøxoøxooøjaja960°C/ V-2 (5VA*)
PolykarbonatTG-PC, AKoxxxoøxoøxooøjaja960°C/ V-2 (5VA*)
Polykarbonat, transparentLedat lock Ak, liten gruppfördelningscentral och STV, lock AKL, AKi, GTi, TK-PCoxxxøøxoøxooojaja850°C/ V-2
PolyetenMonteringsstöd, vridnippel, röd serie (underdel)oooooøxoxoi.u.oojaja650 °C / HB
PolypropenHW-program, KD-kanaldosor, HPoooooøøoxoi.u.oonejja960 °C/ V-2 
Polypropen-sampolymerIBT / IBTronic, röd serie (lock)oooooøøøøoi.u.oojaja650 °C / HB
PolyuretanAlla typer med skummad lockpackningøøøøøøøxøøooojaja650 °C / ---
AluminiumAL, ALR, TK ALoøooooooooi.u.oojaja---
HärdplastWK-installationsdosor, WKE-brandskyddsdosorøøøøooooooi.u.oojaja960°C/ V-0
HärdplastInstallationsplint i WK-serien yttre 4 mm²xxøxooooooi.u.oojaja960°C/ V-0
Polyamid 6,
glasfiberförstärkt
Kopplingar IP 68, lockskruvarxxooooøoooooojaja750 °C/ HB /V-2 
Termoplastisk
elastomer
Dubbelmembrantätningar, införingsmembran (Abox 025/040, 2K-12)oøoøoøøøøøooojaja750 °C / HB
o = beständigt  /  ø = delvis beständigt  /  x = inte beständigt

* Material (TK-PC, TG-PC) har klarat flamtestet enligt UL 94 / UL 746C.

Vid val av installationsplatsen bör klimatförhållandena och förekomsten av kemiska influenser i allmänhet undersökas utöver skyddsklassificeringen. Detaljer om materialegenskaper och kemikalieresistens hos de använda materialen finns i tabellerna, men dessa är endast riktvärden.