Elektrisk funktionell integritet WKE

Antal kopplingsbara ledare per pol eller kopplingsställePlint 2,5²
vridmoment 0,8 Nm
Plint 6²
vridmoment 0,8 Nm
Plint 10²
vridmoment 1,2 Nm
Plint 16²
vridmoment 2,0 Nm
Enkelplint,
2 anslutningsställen
AnslutningsställeDubbelplint,
4 anslutningsställen
Enkelplint,
2 anslutningsställen
AnslutningsställeDubbelplint,
4 anslutningsställen
Enkelplint,
2 anslutningsställen
AnslutningsställeDubbelplint,
4 anslutningsställen
Enkelplint,
2 anslutningsställen
Anslutningsställe
0,5²841684
0,75²42842
1,0²63126320105
1,5²631263168420105
2,5²2142112631684
4218421263
421421842
10²421421
16²421

Piktogram

Elektrisk integritet enligt DIN 4102-12 "E" står för integritet, "30-90" står för antalet minuter.

Isolationsintegritet enligt VDE 0472-814, IEC 60331
”FE” står för påverkan av låga eller eld,
”180” står för tiden i minuter.

Drifttid enligt DIN EN 12101-3
120 minuters funktion vid 400 °C

Kopplingsexempel

Spännområde kabelförskruvning WKE 200-400

Kabelförskruvning

Greppområde

Märkmoment

M 20 x 1,5

6 - 134

M 25 x 1,5

6 - 156

M 25 x 1,5

9 - 196

M 32 x 1,5

17 - 267

M 40 x 1,5

17 - 277,5

M 50 x 1,5

23 - 347,5

Kabelförskruvning

Greppområde

Märkmoment

M 12 x 1,5

2 - 6,52

M 16 x 1,5

4 - 102,5

M 20 x 1,5

6 - 124

M 20 x 1,5

7 - 144

M 25 x 1,5

9 - 166

M 32 x 1,5

11 - 217

M 40 x 1,5

16 - 287,5

WKE 200-400 kopplingsplint

Ledaranslutningstvärsnitt entrådigtLedaranslutningstvärsnitt flertrådigtÅtdragningsmoment
minmaxminmaxminmax
WKE SAK 2,5 / 350,5 mm²6 mm²0,5 mm²4 mm²0,4 Nm0,6 Nm
WKE SAK 6 / 350,5 mm²10 mm²0,5 mm²6 mm²0,8 Nm1,6 Nm
WKE SAK 10 / 351,5 mm²10 mm²1,5 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 16 / 352,5 mm²16 mm²4 mm²16 mm²2 Nm2,4 Nm
WKE SAK 35 N / 352,5 mm²16 mm²4 mm²35 mm²4 Nm5 Nm

WKE AK

Införande av kabeln

Om lådan är fastsatt på väggen förs kablarna in individuellt genom öppningarna på ovansidan. Kabeln måste sedan föras genom brandskyddsskummet mellan den yttre och den inre kapslingen. Dubbelmembranstöd säkerställer att kabelgenomföringar som ligger inuti är ordentligt stängda. PE- och N-klämmor i fördelningstavlan erbjuder med upp till 6 skruvbara klämpunkter mellan 2,5 - 16 mm² och upp till 21 skruvlösa klämpunkter mellan 1,5 - 4 mm² tillräcklig anslutning.

Snabb installation på väggen

För montering av WKE AK 14 till 70 på väggen får endast de dymlingar eller skruvankare som beskrivs i ”Allmänna bygginspektionsgodkännanden” användas. Väggen där födelningstavlan ska monteras måste vara tillräckligt stabil. Därmed ska brandmotståndet hos de bärande väggarna vara minst lika högt som fördelartavlans. 

Med hjälp av det bifogade skruvankaret kan WKE AK enkelt skruvas över monteringshålen i kapslingen – både i sprucken och hel betong. Vid intilliggande installationer såsom gas eller vatten krävs ett avstånd på minst en meter för brandskyddsfödelningstavlan i drift under låg spänning.

I närheten av dörrar måste ett avstånd motsvarande dörrstoppet hållas.

Beräkning av effektförlusten

För säker drift av installationsfödelningstavlan är det absolut nödvändigt att gränstemperaturerna efterlevs. För höga kapslings-innertemperaturer kan leda till för tidig utlösning av säkringar eller kretsbrytare. I extrema fall kan kablarna skadas av alltför höga temperaturer. VDE0660-507 specificerar en metod för bestämning av uppvärmning av partiellt typ-testad kopplingsutrustning för lågspänning genom extrapolering. För att underlätta beräkningsmetodema har redan faktorerna k och c beräknats av Spelsberg. 
För en korrekt beräkning behövs arbetsströmmen (In), effektförlusterna vid driftström (Pn) och den aktuella belastningsströmmen (I) från alla inbyggda enheter. Härifrån kan sedan den faktiska effektförbrukningen för varje enhet sedan beräknas. Med den totala effektförlusten kan temperaturökningen i kapslingen beräknas. Tillsammans med den omgivande temperaturen resulterar kapslingens innertemperatur i olika nivåer. Med detta resultat kan det sedan kontrolleras om gränserna för de inbyggda enheterna och ledningarna överskrids. 
I sådana fall kan andra enheter sättas in eller så kan effektförlusten minskas. För kretsbrytare och säkringar kan den maximala driftsströmmen vid föreliggande temperatur bestämmas från tillverkarens datablad.

WKE AK 14

WKE AK 28

WKE AK 42

WKE AK 56

WKE AK 70

Höjd300 mm450 mm600 mm750 mm900 mm
Bredd300 mm300 mm300 mm300 mm300 mm
Djup142 mm142 mm142 mm142 mm142 mm
tillåten effektförlust
vid 25 °C omgivningstemperatur
21 W27 W33 W40 W 47 W
k= 2,38 / c= 1,18k= 1,85 / c= 1,23k= 1,53 / c= 1,24k= 1,32 / c= 1,25k= 1,17 / c= 1,25