Nätformer enligt DIN VDE 0100-310

Vid säkerhetsteknisk utvärdering skiljer det mellan olika nättyper. Skillnaderna består i antalet aktiva ledare och jordpunkter.

Nätformerna är:

  • TN-nät
  • TT-nät
  • IT-nät

T = Terra (lat. för jord)

N = Neutral

I = Isolation

S = Séparé (franska för separat)

C = Combiné (franska för kombinerad)

I TN-nät är källans nollpunkt direkt jordad. Kropparna av de anslutna enheterna är anslutna via en skyddsledare till nätets nollpunkt.