Översikt över omgivande temperaturer och mekaniska egenskaper hos els produkter

TomkapslingarKapslingar med infästningar
OmgivningstemperaturMax. relativ luftfuktighet
Min.Max.Medelvärde över 24 hMin.Max.Medelvärde över 24 hvid 40 °Cvid 25 °C (kort sikt)Kapslingsklass enligt DIN EN 60529 / VDE 0470-1 *1Slaghållfasthet enligt DIN EN 50102 / DE 0470 Del 100
Röd serie / HP
installationsdosor
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP55IK07
Abox
installationsdosor
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP65IK07
Abox-i
installationsdosor
-35°C80°C60°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP65IK08
S-Box
installationsdosor
-25 °C80°C60°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP67IK09
WK
installationsdosor
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP54IK05
WKE 2-5
installationsdosor
-25 °C40°C35°C-25 °C35°C25°C50 %95%IP65IK05
WKE 200-400
installationsdosor
-25°C40°C35°C-25°C35°C25°C50%95%IP66IK08
WKE 54
installationsdosor
-25°C40°C35°C-25°C35°C25°C50%95%IP67IK07
WKE AK
installationsdosor
-25°C40°C35°C-25°C35°C25°C50%95%IP54IK10
RK / RKA
kopplingsplintkapslingar
-25°C40°C35°C-25°C35°C25°C50%95%IP65IK07
AL / ALR
aluminiumkapslingar
-35°C75°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP66IK09
IBT / IBTronic
betonginstallationssystem
-25°C40°C35°C-25°C35°C25°C50%i.u.IP30i.u.
AK
kapslingssystem
-25°C40°C35°C-25°C40°C35°C50%95%IP65IK07
AKi
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP65IK08
STV / STG
uttagskombinationer
-35°C80°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP44 *2IK08
GTi
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP65IK08
TK-PS (polystyren)
kapslingssystem
-25°C40°C35°C-25°C40°C35°C50%95%IP66IK07
TK-PC (polykarbonat) *3
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP66IK08
TG ABS
kapslingssystem
-25°C40°C35°C-25°C40°C35°C50%95%IP66/IP67IK07
TG-PC (polykarbonat) *3
kapslingssystem
-35°C80°C60°C-25°C40°C35°C50%95%IP66/IP67 IK08
HW
hålväggsinstallationssystem
-25°C40°C35°C-25°C40°C35°C50%i.u. IP30i.u.
KD
kanalinstallationssystem
-25°C40°C35°C-25°C40°C35°C50%i.u. IP20i.u.

Ytterligare anmärkning:
De angivna temperaturerna kan begränsas av
de installerade enheterna.

*1 Används med lämpliga stöd eller kabelskruvkopplingar
*2 Med slutna uttagslock
*3 Har som V-2-material klarat flamtestet enligt UL 746C.