Piktogram

Förklaringar av piktogram.

Kapslingsklass (IP-kod) enligt DIN EN 60529 (VDE 0470-1)

Maximalt antal delningsenheter

Elektrisk integritet enligt DIN 4102-12 "E" står för integritet, "30-90" står för antalet minuter.

Isolationsintegritet enligt VDE 0472-814, IEC 60331
”FE” står för påverkan av låga eller eld,
”180” står för tiden i minuter.

Drifttid enligt DIN EN 12101-3
120 minuters funktion vid 400 °C

Testad enligt DIN EN 4102-2. Funktionell integritet F90 (enligt E90) för att skydda de elektriska installationerna enligt MLAR 2005. Kan vara individuellt utrustade med typtestade driftsmaterial.

Testad enligt DIN EN 4102-2. Brandbelastningsisolering F90 (enligt E90) för att skydda flykt- och räddningsvägar enligt MLAR 2005.

Brandbeständighetsklass S 90 enligt DIN 4102-9

Intyg om överensstämmelse. Konformitet av byggprodukten med de tekniska föreskrifterna dokumenteras av ”Ü-etiketten”.

Det tyska allmänna byggnadsövervakningsgodkännandet (AbZ) intygar användbarheten hos ett objekt under godkännande enligt byggnadsbestämmelserna. Det beviljas av tyska institutet för strukturteknik (DIBt), Berlin, för byggprodukter och byggnadsformer, där inga harmoniserade europeiska standarder ännu har tillämpats för dem och som inte heller regleras av tyska standarder eller föreskrifter.

Det tyska generella byggbesiktningsprövningsintyget (AbP) beviljas för oreglerade byggprodukter och byggnadsmetoder vars användning inte är avsedd att uppfylla höga krav på säkerheten i fysiska strukturer. Tilldelningen utförs av erkända provningsorgan.

Nominellt tvärsnitt största tillåtna ledningstvärsnitt som kan anslutas enligt DIN EN 60998 (VDE 0613) och DIN EN 60999 (VDE 0609)

Kapslingsklass (IK-kod) för mekanisk påverkan enligt DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Skyddsklass II arbetsmaterial med skyddsisolering enligt DIN VDE 0100-410

Maximal spänning DC (likspänning) enligt produktstandarden
(systemspänning i PV-området)

Märkspänning AC (växelspänning). Största tillåtna spänningen vid förbindelsestället enligt produktstandard

Märkström (maximal ström i kontinuerlig drift) enligt produktnorm.

Produkter för montering i hålrumsväggar eller inredning enligt DIN VDE 0606-1.

Produkter för användning i betongbyggnad enligt DIN VDE 0606-1.

Lämplig för montering av lampor i vilka dikroiska reflektorlampor (cool beam-reflektorer) kan användas. Minskar värme i ljusstrålen.

Lämplig för användning i betong. Motståndskraftig mot momentana temperaturer upp till +90 °C under inställningsprocessen.

VDE-symbolen står för produktens testade säkerhet med avseende på elektriska, mekaniska, termiska och andra faror.

c UL us (Underwriters Laboratories) godkända
(amerikanska och kanadensiska godkännanden)

UL EU Nytt pan-europeiskt kvalitetsmärke för europeiskt accepterade certifieringar.

DLG FokusTest för speciell markering av innovationer inom maskiner och tekniska produkter - särskilt inom jordbruk och skogsbruk.

AK Air ventilationselement för att förhindra kondens vid bevarande av kapslingsklass IP65.

Lämplig för montering av en elektronisk mätare

Halogenfri inkapsling,
utan halogener såsom fluor, klor och brom.