Utveckling och konstruktion

Tiden till marknaden är en viktig framgångsfaktor idag. 

Den som lägger ut utvecklingsorder för effektivitetsändamål behöver en partner som de kan lita på. I bästa fall hittar de någon som kombinerar alla kompetensområden under ett tak: utveckling, verktygskonstruktion, produktion, testlaboratorier och logistik. 

Spelsberg bygger på filosofin att kombinera alla steg i processkedjan internt. Detta hjälper till när vi utvecklar våra egna serieprodukter, men gynnar även kunderna själva när de behöver individuella lösningar. Spelsberg utför alla de olika stegen, från prototyp och individuell anpassning, till och med till elektronisk utveckling och montering av kundspecifika kompletta system. 

Under alla steg i processen har kapslingsexperterna en uppsättning VDE- och UL-specifikationer i åtanke så att det när man undersöker den färdiga produkten inte finns några fler överraskningar. Eftersom de tester som följer med utvecklingen utförs internt, kan test och justeringar redan göras i konstruktionsfasen så att alla egenskaper överensstämmer med standarder. Snabbare och säkrare kan det inte bli!