Spelsberg

säker.inspirerande.grönt.

Det är den ledande principen som vi utövar på alla nivåer i vår verksamhet. 

Våra slutkunder drar nytta av säkra produkter som håller vad de lovar. Alla processteg från konsultation och offertförberedelser till leverans och service garanterar att våra partners känner att de är i goda händer med oss.

I processen håller vi alla i åtanke: montören som installerar våra produkter snabbt och enkelt, och våra partners i detaljhandeln, för vilka beställning och lagring av produkter görs enkelt med modulära koncept och tillhörande tillbehör. Spelsberg håller alla kärnprodukter på lager och skickar dem inom 24 timmar. Tack vare vår högpresterande produktion kan vi fylla våra lager inom ett dygn. Vår överensstämmelse med scheman, testning av försäkrade egenskaper i vårt eget laboratorium och en extremt snabb provtagningsprocess inom 48 timmar ger återförsäljare, planerare och installatörer en säker och bra känsla.

Vårt uppdrag - din avlastning

Att helt enkelt göra det dagliga arbetet enklare för våra kunder är början på vårt uppdrag. Vi förstår inte ansvars- och avdelningsgränserna – alla hos Spelsberg tar ansvar och är engagerade i detta mål så att allt i slutändan passar ihop och kreativa lösningar kan hittas.

Inspirera på alla nivåer

Entusiasmen hos Spelsberg är påtaglig på alla nivåer. Ett engagerat, nyfiket team accepterar villigt utmaningen med komplexa problem. Korta vägar, platta hierarkier och snabbt beslutsfattande gör problemlösningsprocessen rolig och leder till framgång. Lagarbete är en topprioritet.

De flesta Spelsbergmedarbetare har varit med företaget i flera år, känner sina kollegor väl och kan lösa många frågor via officiella kanaler. Detta minskar tiden till marknaden för nya Spelsberg-produkter och ger snabba resultat ända till högsta tekniska nivå för enskilda frågor.

Vi är inte nöjda med att bara vara bra – vi vill vara i förgrunden och hitta nya, innovativa lösningar. Denna passion är smittsam. Vår passion är också märkbar för våra kunder – och där ligger vår vision.

Grönt på alla sätt

Grön är inte bara färgen på vår logotyp - här på Spelsberg står det gröna också för hållbarhet och sparsamma resurser. Under många år har vi avyttrat skadliga ämnen i våra produkter, bland några av de första tillverkarna har länge vi utvecklat lösningar specifikt för hållbara energikällor och har alltid haft miljöpåverkan i åtanke, vilket dokumenteras vid certifieringen av miljöhanteringssystemet DIN EN ISO 14001. Våra medarbetares välfärd är också mycket viktigt för oss. Alla arbetsstationer är ergonomiskt utrustade och överallt där buller, damm eller smuts är utbrett vidtar vi alla försiktighetsåtgärder för att undvika att våra Spelsberg-anställdas hälsa äventyras och för att deras arbete ska vara så behagligt som möjligt.