3D-produktutveckling

Minska kostsam utvecklingstid med 3D-teknik

Minska kostsam utvecklingstid med 3D-teknik

Önskan att förkorta utvecklingstiden för nya produkter var den motiverande faktorn bakom Spelsbergs initiala investering i en 3D-skrivare 2008. Skrivaren arbetar enligt Polyjet-processen och har särskilt varit ett ovärderligt verktyg för prototypkonstruktion. 

Grundproduktionen är den digitala ritningen från vilken skrivaren direkt kan tillämpa data. Den fungerar genom att applicera extremt tunna lager av ljushärdande plast i följd tills komponenten produceras i önskade dimensioner. Liksom den senare serieprodukten kan komponenten vidhäftas, tryckas eller metalliseras med aluminium, vilket betyder att den kan användas för funktionella test och inte bara är ett illustrativt exempel. 

Med denna tidiga testning kan det potentiella behovet av förändringar omedelbart identifieras. Detta möjliggör snabbare reaktion och justering vilket gör det går snabbare att bli klar. 

Prototyp nära tillverkning

Vi skapar tillverkningsnära prototyper från vårt stora sortiment av provdelar. Dessa är prover som har samma eller liknande materialegenskaper som din önskade produkt. Detta gör det möjligt att genomföra test, såsom IK-testning, fräsning för önskade bearbetningar eller genomförande av annan bearbetning och test avseende egenskaperna.

Elektroteknisk prototyp

Om så önskas kan vi också ge dig ett funktionellt mönster under utvecklingsfasen. Våra elektriskt utbildade medarbetare producerar färdiga mönster enligt dina önskemål. För detta ändamål hittar vi en lämplig produkt från vårt sortiment och monterar den omedelbart. Du kan få ett intryck baserat på det här mönstret och vi kan enkelt ta med dina ändringsförfrågningar tack vare smidig projektplanering. Dessutom är stresstester är möjliga genom provtagning vid en tidig punkt i projektutvecklingen. Du får en uppfattning om genomförbarheten och den färdiga produkten. Därmed börjar din utveckling med oss från start i rätt riktning och du sparar tid och kostnader som ett resultat.