Mekanisk bearbetning

Våra kvalificerade medarbetare möter dina individuella bearbetningsbehov med de mest moderna CNC-styrda maskinerna och systemen. Detta säkerställer att dina order kan slutföras snabbt med genomgående exakta resultat. Eftersom kapsling och bearbetning kommer från en enda källa finns det inga förluster ur tids- eller organisationsperspektiv. Ingen ytterligare transport krävs, leveranstiderna minimeras och avfall uppstår inte.

Vårt utbud av tjänster här inkluderar:

  • Fräsning
  • Borrning
  • Sänkning
  • Gängning

Samtliga produkter som finns i katalogen kan behandlas med denna metod. Vi utvecklar ändå gärna din individuella kapsling med dig. Prata med oss.

Det beror på erfarenhet

Om du vill ha bästa möjliga resultat måste alla parametrar vara perfekta. Kunskap om materialegenskaper är lika viktigt som kunskap om lämpliga verktyg och förfaranden. Vi på Spelsberg lägger stor vikt vid utbildning och vidareutbildning av våra medarbetare. De flesta av dem har varit hos oss i åratal och kan dra nytta av en stor erfarenhet inom kapslingsbearbetning. De vet vad som krävs:

Smälttemperatur

Smälttemperaturen för termoplaster måste matchas perfekt. Därför är det viktigt att använda rätt skärdata och fräs.

Kylning

Kylning med tryckluft eller borremulsion minskar temperaturrelaterade problem.

Fastspänning

För att hålla plastplattorna fria från belastning, fixeras de med hjälp av vakuumteknik före bearbetning. Detta är viktigt för att förhindra vridning och att få optimala kanter.

Verktygsval

Vår produktionsavdelning arbetar med moderna, väl underhållna och framför allt vassa verktyg för att garantera exakta resultat.

Avgradning

Vid fräsning av plast uppstår ofta en ful skrovlig yta. Den tas bort av våra medarbetare innan du får kapslingen.

Hälsa

Där plasten bearbetas av bearbetningsprocesser uppstår mycket fina fibrer som inte bör finnas i inandningsluften. För att skydda våra medarbetare har vi vidtagit olika säkerhetsåtgärder. Därför tar ett kraftfullt extraktionssystem bort alla partiklar där de uppstår. Dammskydd är också obligatoriskt för alla medarbetare inom bearbetning.

Deformering

I likhet med stålplåt kan även plastplattor deformeras efter bearbetning. Anledningen till detta är interna spänningar som också kan uppstå vid tillverkning av extruderade plastprodukter. Om en sida fräses kan dessa spänningar eventuellt släppa – plattan böjer sig. 

Detta kan undvikas genom härdning i förväg, d.v.s. uppvärmning under en längre tid för att avlägsna spänningarna på ett kontrollerat sätt i förväg. Ett annat alternativ är att inkludera ett viss övermått från början. Efterbehandling kan sedan utföras för att kompensera för böjningen. 

Plastfräsens skärpa

Skärpan hos fräsen är mycket viktig eftersom en slö fräs gör att materialet smälter och därmed blir skärkanterna ojämna. De speciella fräsarna som Spelsberg använder är professionella produkter gjorda av Datron. Detta garanterar det bästa resultatet.

Korrekt skärhastighet

Arbetshastigheten är avgörande för optimalt resultat. Vid för låg medelhastighet kapas inte chipet ordentligt utan rivs i stället av. Av den anledningen är det bättre att arbeta med högre hastigheter, även om detta medför värmeintrång till basmaterialet. Detta kan emellertid motverkas av ett lämpligt kylsystem (t ex borrningsemulsion eller ett komprimerat luftkylsystem).