Testning enligt VDE och UL utförs i vårt eget testlaboratorium

Snabbt och effektivt

Spelsberg driver ett internt testlaboratorium vid sitt huvudkontor i Schalksmühle för certifieringsändamål. Laboratoriet och enheterna är inte bara VDE-certifierade, de är också UL-certifierade, vilket möjliggör alla nödvändiga inspektioner för internationell användning av serieprodukter och speciella lösningar som ska genomföras internt. Denna möjlighet är särskilt viktig när vi utvecklar skräddarsydda lösningar tillsammans med våra partners. Syftet är att hjälpa våra kunder att få sina produkter marknadsklara så snabbt som möjligt. Testlaboratoriet är utrustat med den senaste tekniken och är under ständig utveckling. UL och VDE utför en årlig revision som en del av Client Test Data Program för att säkerställa att arbetet fortsätter att utföras med en konsekvent hög standard.

UL-test hos Spelsberg

Fabriken Spelsberg Schalksmühle kan självständigt genomföra UL-test (Underwriters Laboratories) för certifiering för kunder i USA och Kanada samt för krävande europeiska kunder.

UL-testningen (eller CUL-testningen för Kanada) är en utmanande globalt erkänd materialprovning, där en eller flera egenskaper för en viss produkt, tjänst eller process bestäms. Detta sker i enlighet med specifika metoder eller tekniska krav. Exempelvis testas komponenter för industriella styrenheter för vattenskydd och slaghållfasthet. På grund av sin stora betydelse för de nordamerikanska marknaderna, blir UL-certifieringen också allt viktigare på den tyska marknaden. De flesta tillverkare är beroende av en oberoende myndighet för certifiering av produkter i enlighet med UL. Detta kan medföra en avsevärd försening i utvecklings- och produktionsprocessen.

Laboratorie- och provningsenheterna är föremål för en årlig systemrevision för att kontrollera efterlevnaden av de nödvändiga förutsättningarna och enheternas funktionalitet. Därför kan efterlevnaden av alla specifikationer för testningen säkerställas på lång sikt.

Provning och certifiering på Spelsberg

VDE-test hos Spelsberg

Den välkända VDE-märkningen visar våra kunder att vi är en ansvarsfull tillverkare som gör allt för att tillse säkerheten för våra produkter. Enligt den tyska produktsäkerhetslagen får en produkt endast släppas ut på marknaden ”om det är så, att när den används som avsett eller vid förutsebar felaktig användning inte kan äventyra hälsa och säkerhet för användare eller tredje part.” I själva verket finns det i Tyskland finns det ingen skyldighet att kontrollera elektriska produkter. Spelsberg i egenskap av tillverkare av högkvalitativa produkter har ändå ett intresse av att endast föra ut testade och certifierade produkter på marknaden.

Vårt eget testlaboratorium, som är certifierat enligt DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 och UL erbjuder följande VDE-verifiering för våra produkter:

  • Bevis på den mekaniska strukturen
  • Verifiering av motstånd mot inträngande av fasta främmande föremål
  • Verifiering av motstånd mot skadlig inträngning av vatten
  • Verifiering av styrkan hos material och komponenter
  • Verifiering av värmebeständighet
  • Verifiering av resistens av plast mot kraftig värme och eld.
  • Verifiering av den elektroniska resistansen
  • Verifiering av skydd mot elektrisk stöd
  • Verifiering av hållspänning
  • Detektering av luftavstånd, krypavstånd och avstånd genom ingjutningsmassa

Lockdragprovning

För att kunna verifiera enligt DIN EN 60670-1 att lock inte kan avlägsnas, ökas vertikala krafter i mitten av locket gradvis i en minut, vinkelrätt mot monteringsytan.

Verifiering av avtagbarhet av lock DIN EN 60670-1 måste också göras. Krafterna appliceras därmed tio gånger, gradvis stigande, på anordningen för att ta bort locket. Provet får då inte uppvisa några skador.