IP-skyddstestning

Vid elektriska tillämpningar måste anordningarna i höljet fungera säkert under svåra miljöförhållanden under många år. 

De internationella skyddskoderna definierar kapslingsgraden på kapslingen mot kontakt, främmande föremål och vatten.

IP-skyddsvärdet kontrolleras i det egna testlaboratoriet. Testerna genomförs i enlighet med DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 och DIN EN 62208 (beroende på typ).

Genom att testa i vårt eget laboratorium kan vi minska kostnaderna för ditt projekt redan under utvecklingsfasen.

Spelsbergs testkammare

Våra testkammare är toppmoderna och överensstämmer med teststandarderna. Reproducerbarheten av testresultaten säkerställs genom automatisk registrering av testparametrar.