Islagprovning IK + UL

Slagprovningen för att bestämma skyddet mot mekanisk påverkan (IK-kod) och verifiering mot mekanisk påverkan (UL 746C) implementeras i ett internt testlaboratorium hos Spelsberg.

Islagprovning enligt DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Enligt DIN EN 50102 (VDE 0470-100) ”Skyddsgrader som tillhandahålls av kapslingar för elektrisk utrustning mot yttre mekaniska påverkningar (IK-kod)” realiseras av en kapsling med motsvarande skyddsklass mot mekaniska påfrestningar orsakade av den så kallade IK-koden. 
Testet för att bestämma IK-koden sker genom att ett slag utövas på området för kapslingen som ska testas. Slaget simuleras med olika vikter som faller på kapslingen med hjälp av ett fallrör. Vid testets kontrolleras de kritiska delarna av kapslingen i första hand i testet.

Islagprovning enligt UL 746C

Som förberedelse för provet för kontroll mot mekanisk påfrestning i enlighet med UL 746C måste driftsutrustningen för utomhusbruk kylas i en kall kammare i tre timmar vid en temperatur av -35 (± 2 °C) och sedan monteras på en stel ram som motsvarar den planerade användningen. Därefter utövas ett enda slag med en stålboll med en diameter av 50,8 mm (2 tum) och en vikt av 0,535 kg (1,18 pund) på ytan för provning i kall tillstånd.
Enhetsprovet får inte ha någon skada som kan försämra den korrekta användningen efter testprocessen. Dessutom får den givna kapslingsklassen inte påverkas negativt.