Klimatprovning

För att testa effekterna av temperatur och luftfuktighet på våra produkter testar vi dem under kontrollerade förhållanden i en klimatprovningskammare. Endast på detta sätt kan vi se till att våra kapslingar når upp till de rådande klimatförhållandena på lång sikt och på ett tillförlitligt sätt uppfyller sin funktion.

Kvaliteten på många material avtar med tiden när de utsätts för höga eller låga temperaturer eller i områden med extrema klimatvariationer. Detta kan leda till fuktintrång eller kondens vilket äventyrar säkerheten hos elektroniska komponenter.

För att förhindra detta testar vi också dessa scenarier i klimatprovningskamrar. Denna autentiska simulering av olika miljöförhållanden hjälper oss att ständigt förbättra kvaliteten och hållbar tillförlitlighet hos våra produkter och att bekanta oss med egenskaperna hos nya material.