Ultraljudssvetsning

Spelsberg är expert inom ultraljudsteknologisektorn och ger dig möjlighet att integrera individuella fästpunkter i valfri kapsling. Om du inte hittar en lämplig kupolposition för ditt elektroniska system i Spelsberg-kapslingarna, kan nya fästpunkter ställas in med ultraljudssvetsning.

De främsta fördelarna med ultraljudsvetsning är att den utförs utan lim, anslutningselement och lösningsmedel, vilket gör den väldigt miljövänlig och kostnadseffektiv.

Om ultraljudsvetsning

Vid cyklisk ultraljudssvetsning sammankopplas ett eller flera termoplastmaterial med varandra genom inre friktion i fogzonen.

Ultraljudsvetsning används där termoplast används och det ställer höga krav på fogningsteknik. Jämfört med andra svetsprocedurer är ultraljudssvetsning särskilt lämplig varhelst snabb processtid med hög stabilitet krävs eller om inga tillsatser eller lösningsmedel ska användas. Dessutom är ultraljudsvetsning av hög kvalitet, extremt stabil och ger svetssömmar som kan reproduceras exakt.

Individuella fästpunkter

Genom ultraljudssvetsning är individuella fästpunkter möjliga.

Individuell kupolposition

Säker anslutning till din elektronik, exakt som du behöver.

Fäststift individuellt monterade

Genom ultraljudssvetsningsprocessen kan Spelsberg placera extra stift inuti kapslingen enligt kundens önskemål.

Spelsberg fäster individuella kupoler

Spelsberg-kapslingarna har redan många fastspänningsstift som gör det möjligt att fästa monteringsplattor, standardskenor och kretskort snabbt. Förutom kupolerna som redan är gjutna på och som ligger i de typiska positionerna, måste den nya funktionen kunna fästa ytterligare stift vid enskilda punkter på kapslingen, även retroaktivt. Detta ökar flexibiliteten med avseende på fästanordningar.

Tack vare svetsproceduren blir dessa extrastift permanent anslutna till kapslingen och mycket stabila enligt Spelsberg-specifikationerna. Spelsberg använder en ultraljudssvetsmetod för detta, vilket på ett tillförlitligt sätt förbinder termoplaster såsom akrylonitril-butadienstyren (ABS), polystyren (PS) och polykarbonat (PC). Tack vare ultraljudsvetsningsproceduren kan svetssömmar fås som kan reproduceras exakt, vilket gör det möjligt att uppfylla de högsta kvalitetskraven.