Borrning

Borrning i kapslingar är relevant för många tillämpningar. På begäran kan Spelsberg hjälpa dig att göra hål i den exakta positionen som är korrekt och krävs. Tack vare flexibiliteten hos våra maskiner och vår CNC-bearbetning erbjuder Spelsberg även denna tjänst för små kvantiteter.

Om borrning

Tillsammans med svarvning och fräsning hör borrning till bearbetningsprocedurerna med ett geometriskt definierat blad. Under borrning roterar verktyget vanligtvis runt sin egen axel och genomför skärrörelsen. Detta genererar värme vid borrens spets, vilket är svårt att motverka på grund av dess läge. Beroende på materialet finns det borrar med mycket olika egenskaper, som till exempel kan ta bort spån eller tillföra kylmedel. 

För mjuka och duktila material som lätt kan bildar spån, orsakar matningen och den cirkulära rörelsen under huvudskärprocessen det faktiska spånavlägsnandet. Detta är inte möjligt i borrcentrum, eftersom den genomsnittliga skärhastigheten endast når sitt maximala yttre och är 0 m/s på insidan på grund av att den roterar runt sin egen axel, vilket innebär att plastisk deformation kan uppnås här. Av denna anledning har spiralborrar ett så kallat tvärsnitt på spetsen och specialborrar för mjuka material en präglad spets.

Experterna från Spelsberg vet exakt vilket verktyg som är rätt för respektive material och kan därmed säkerställa exakta resultat inom de önskade toleranserna.