Gravyr

Spelsbergskapslingar kan också graveras på begäran. Denna permanenta signering kan användas för att märka eller markera viktiga säkerhetsrelaterade data, till exempel att länka serienumret till produkten permanent. Den höga kontrasten klarar också mekaniska influenser. 

Spelsberg graverar din kapsling enligt dina specifikationer, snabbt och till ett rimligt pris även för små kvantiteter. 

Vad är gravering?

Gravering innebär inristning av text eller illustrationer i plastkomponenter, till exempel i kapslingar, frontpaneler, inpluggningsbara frontpaneler eller profiler. 

Gravyren utförs på ytan av plastdelen med en penna eller en fräs som ett verktyg. Vid detta förfarande förorsakar det roterande verktyget att material avlägsnas optiskt från bakgrunden. Genom denna metod kan alla typsnitt och symboler göras. Bredden på linjerna får inte vara mer än 1 mm och teckenstorleken måste vara minst 3 mm för läsbarhet.