Överensstämmelse med regelverk och standarder

Utveckling, testning och produktion enligt nationella bestämmelser, europeiska standarder och särskilda godkännanden dokumenterar den höga säkerhetsstandarden hos els-märkta produkter.

Kvalitetshanteringssystem enligt DIN EN ISO 9001

"Registernummer: 2923 / QM 02.97 (AA) från VDE Bedömnings- och certifieringsställe”

DIN VDE 0606, del 1

Anslutningsmaterial till 690 V 

Del 1: Installationsdosor för anslutning av utrustning och/eller anslutningsklämmor

DIN VDE 60670

Dosor och kapslingar för elmateriel i fasta installationer i hushåll och liknande

Del 1: Allmänna fordringar
Del 21: Särskilda fordringar på dosor och kapslingar med upphängningsanordning
Del 22: Särskilda fordringar  på installationsdosor
Del 23: Särskilda fordringar  på dosor för installation i golv

DIN EN 60999, VDE 0609 Del 1

Kopplingsmateriel (elektriska kopparledare) Säkerhetskrav för anslutningsklämmor av skruvtyp och av skruvlös typ

Säkerhetsfordringar – Del 1: Allmänna fordringar på klämmor för ledare med area 0,2 mm² tom 35 mm²

DIN EN 60998 (VDE 0613)

Kopplingsmateriel för lågspänningsinstallationer i bostäder och liknande

Del 1: Allmänna fordringar
Del 2-1: Särskilda fordringar  på skruvlösa anslutningsklämmor
Del 2-2: Särskilda fordringar  på skruvlösa anslutningsklämmor

DIN EN 60947-7-1 (VDE 0611 Del 1)

Lågspänningsbrytare

Del 7-1: Övrig hithörande materiel - Kopplingsplintar för kopparledare

DIN VDE 0603

Liten installationsfördelningscentral och mätarplatser AC 400 V

Del 1: Liten installationsfördelningscentral och mätarplatser
Del 2: Huvudledningsfördelningsklämma

DIN EN 62208 (VDE 0660-511)

Tomkapslingar för kopplingsutrustningar för lågspänning, allmänna krav

DIN EN 61439 / VDE 0660-600

Tomkapslingar för kopplingsutrustningar för lågspänning

Godkännande av Bureau Veritas

Certifikat nr.: 2661 D / 2869 / CO / PRSO BV 
File Nr.: ACE 15 / 241 / 01

Chocktestning vid Bundesamt für Zivilschutz [Förbundsmyndighet för civilförsvar]

Regelklass RK 0,63 / 6,3 säkerhetsnivå A, användning certifikat 23 / 95