Provning och provningsmetoder enligt UL – Underwriters Laboratories

De nämnda testerna är baserade på standarderna

  • UL 94
  • UL 50
  • UL 746C

med alla dess tillägg och utökningar.

UL 94

“Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications” (tester för brännbarhet av plastmaterial för delar i anordningar och applikationer)

Denna bestämmelse beskriver test för att utvärdera och klassificera brännbarhet av plast.


UL 50

"Standard for electrical equipment intended to be installed and used  in non-hazardous locations" (standard för elektrisk utrustning för installation och användning utanför riskområden) Denna bestämmelse sätter standarder för elektriska apparater som inte är avsedda för explosionsfarliga miljöer. 


UL 746C

“Standard for safety for polymeric materials – use in electrical equipment evaluations” (standard för säkerheten för polymera material – användning i elektrisk anslutning). Denna bestämmelse sätter standarder för material tillverkade av polymer för användning i elektrisk utrustning.

Test för brandfarlighet av plastmaterial för delar i enheter och tillämpningar

UL 94

Testet utförs med en öppen låga. Därmed används beroende på klassificeringen en effekt på 50 watt (20 mm hög låga) eller 500 W (125 mm hög låga). Antändningskällan verkar i det horisontella förbränningstestet (HB) 30 sek, (V) två gånger i 10 sek vid det vertikala förbränningstestet och i 5V-testet fem gånger 5 sek på testkroppen och avlägsnas därefter. Därmed utvärderas bränntiden och vid V-testerna även fallande brinnande delar. En bomullstuss som placerats under provenheten får inte antändas.

Klassificeringar:

Ett materialprov (tjocklek <3 mm) placeras horisontellt över en flamma med 50 W effekt och en höjd av 20 mm.

Klassificering

Villkor

HB

Självsläckande

HB75

Förbränning < 75 mm/min.

HB45

Förbränning < 40 mm/min.

Ett materialprov placeras vertikalt över en flamma med 50 W effekt och en höjd av 20 mm.

Klassificering

Villkor

V-2

Självslocknande upp till 30 sek efter avlägsnande av lågan, brinnande droppar tillåtet

V-1

Självslocknande upp till 30 sek efter avlägsnande av lågan, inga brinnande droppar tillåtet

V-0

Självslocknande upp till 10 sek efter avlägsnande av lågan, inga brinnande droppar tillåtet

Ett materialprov placeras vertikalt över en flamma med 500 W effekt och en höjd av 125 mm ± 10 mm.

Klassificering

Villkor

5VB

Självslocknande, inga brinnande droppar, brännhål tillåtna

5VA

Självslocknande, inga brinnande droppar, inga brännhål tillåtna

Information:

I föreskrift UL 50 är som ett alternativ till material med materialklassifiering 5VA även materiel tillåtna som har klassificeringen HB och som har klarat flamtestet enligt UL 746C, Selection 17, ”Flammability – 127 mm (5 Inch) flame”. Detta så testade material är enligt UL 50 jämförbart med materialet i klassificeringen 5VA.

Testning för verifiering mot mekanisk stress

UL 746C

För att demonstrera skydd mot mekanisk stress måste stress utövas på testutrustningen.

Utrustning som är avsedd för utomhusbruk kyls som förberedelse i tre timmar i en kall kammare vid -35 ± 2 °C och monteras sedan i enlighet med användningen i en styv ram. I kallt tillstånd anbringas ett enda slag, med en stålkula med en diameter på 50,8 mm (2 tum) och en vikt på 0,535 kg (1,18 pund) på ytan som ska testas.

För att klara verifieringen får provenheten inte uppvisa någon skada som kan försämra korrekt användning. Dessutom får den givna kapslingsklassen inte påverkas negativt.