In den Betonwänden des Limbecker Platz in Essen sind Geräte- und Deckendosen, Verbindungskästen von Spelsberg verbaut

IBT-produkter i praktiken

Säker elektrisk installation för köpcentrumet "Limbecker Platz" i Essen

Köpcentrumet "Limbecker Platz" i Essen är ett av de största urbana köpcentren i Tyskland med en area på 70 000 kvadratmeter och en total investering på cirka 300 miljoner euro. Dolda inom dess betongväggar och tak finns produkterna från Spelsberg, som utgör den perfekta ramen för elektrisk installation

IBT-serien som är utvecklad speciellt för betongkonstruktion möjliggör optimal installation av högkvalitativ teknik i gjutbetong och prefabricerade element. Apparat- och takuttag, kopplingsdosor och andra monteringsanordningar måste fästas på formen före själva betongprocessen och sedan sättas på plats. Den patenterade tätningsprincipen – ett membran omger det inkommande röret – garanterar dragavlastning och en tät försegling av komponenter med IBT-anslutningsdosorna och lådorna. Med hjälp av patenterade stödbalkar kan kapslingen monteras lika säkert i både horisontell eller vertikal formning. Ribborna håller dosan i rätt läge under hällprocessen, även under extremt tryck från betongen.
Så garanterar betonglösningarna från Spelsberg användning av högkvalitativa elektriska apparater i öppna utrymmen, korridorer och mer än 200 butiker.