IBT Precon

Systemet för prefabricering

Fördelar med Precon

Precon-systemet har utvecklats speciellt för liggande prefabricering och erbjuder därmed maximal effektivitet och säkerhet under bearbetning. Produkterna är certifierade enligt DIN 49073 för montering av tillbehör. Mer säkerhet uppnås genom en särskilt säker fastsättning i den motsatta formen med hjälp av stödbalksteknik. De fullt användbara kabelgenomföringarna resulterar i snabbare installation och större flexibilitet. Med Precon-systemet eliminerar man sökning efter separata delar eftersom dosan har ett gjutet lock. Alla röranpassningar sker under produktion utan verktyg. Den snabba och felfria installationen leder till ökad säkerhet och låga installationskostnader. 

 • Säker, anpassad och snabb installation
 • Kan göras utan ytterligare verktyg
 • Optimerad för bearbetning i prefabricerade betongelement

Låt dig övertygas och beställ genast ett kostnadsfritt provpaket.


Innovativa monteringsalternativ

Universell magnetisk montering

 • Öppen dosfront för användning av olika magnet-märken
  t.ex. Ratec (04304)
 • Efterföljande arbetssteg för att slå ut från den främre delen slipps
 • Lämplig för formsättningsrobot

Klisterteknik-fästning

 • Speciellt utvecklad klisterfront för varmt lim
 • Randen tar bort överflödigt varmt lim
 • Skyddad montering på underliggande stålform
 • Integrerad hålighet tillåter forminfällt montage

Magnetinfästning Spelsberg

 • Fastsättning med Spelsberg HM-Uni Magnet (97929901)
 • Särskilt attraktiva pris-prestanda

Kabelgenomföringar med integrerad röradapter

Röranpassning utanför kapslingen

 • Röret skjuts inte in i kapslingen
 • Installationsutrymmet förblir fritt
 • Efterarbete slipps

Röranpassning med dragavlastning

 • Säker låsning av anpassade rör
 • Fel

Rörinstallation med rörstopp

 • Säker låsning av rören
 • Fel

Precon informationsfilm

IBT Precon i produktsök

P 71 GRD
Multidosa
P 71 GRD

71 x 71 x 55.5 mm Artikelnummer: 98404501

för magnethållare 50mm HM-UNI

Apparatdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 56 mm, Diameter 60 mm Ø, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, Kombinationsmöjlighet i standardavståndet 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GRD-O
Multidosa
P 71 GRD-O

71 x 71 x 55.5 mm Artikelnummer: 98494501

öppen frontdel för Ratec-magnethållare

Apparatdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 56 mm, Diameter 60 mm Ø, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, Kombinationsmöjlighet i standardavståndet 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GRD-K
Multidosa
P 71 GRD-K

71 x 71 x 55.5 mm Artikelnummer: 98474501

med specialframdel för vidhäftande fastsättning

Apparatdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 56 mm, Diameter 60 mm Ø, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, Kombinationsmöjlighet i standardavståndet 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produkt Finder
Hitta det just nu, istället för att söka!
P 71 GVD
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98406501

för magnethållare 50mm HM-UNI

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GVD 2xM25
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD 2xM25

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98406601

för magnethållare 50mm HM-UNI

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GVD-O
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD-O

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98496501

öppen frontdel för Ratec-magnethållare

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GVD-O 2xM25
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD-O 2xM25

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98496601

öppen frontdel för Ratec-magnethållare

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GVD-K
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD-K

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98476501

med specialframdel för vidhäftande fastsättning

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GVD-K 2xM25
Apparat-kopplingsdosa
P 71 GVD-K 2xM25

71 x 71 x 67.5 mm Artikelnummer: 98476601

med specialframdel för vidhäftande fastsättning

Apparatkopplingsdosa för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 68 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, med klofastsättning, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, även lämplig för motsatt form, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produkt Finder
Hitta det just nu, istället för att söka!
P 71 GRO
Dosa för grova rör
P 71 GRO

71 x 71 x 76.5 mm Artikelnummer: 98407501

för magnethållare 50mm HM-UNI

Dosa för stora rör för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 77 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, även lämplig för motsatt form, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GRO-O
Dosa för grova rör
P 71 GRO-O

71 x 71 x 76.5 mm Artikelnummer: 98497501

öppen frontdel för Ratec-magnethållare

Dosa för stora rör för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 77 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, även lämplig för motsatt form, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

P 71 GRO-K
Dosa för grova rör
P 71 GRO-K

71 x 71 x 76.5 mm Artikelnummer: 98477501

med specialframdel för vidhäftande fastsättning

Dosa för stora rör för liggande fabrikstillverkning, 1-delad, 71 x 71 x 77 mm, Diameter 60 mm Ø, med förstorat kopplingsutrymme, skruvavstånd 60 mm, kombineringsbar, även lämplig för motsatt form, kombinerbar i standardavstånd 71 mm, VDE-certifierad enligt DIN EN 60670 (VDE 0606)

Produkt Finder
Hitta det just nu, istället för att söka!