Stabile Elektrizität bei herausfordernden Witterungsbedingungen, Abox schützt Elektronik vor Hitze, Feuchtigkeit, Staub, sicherer Flugverkehr durch die Spelsberg Abox Abzweigdose

I alla väder

På Europas femte största flygplats, Shiphol i Amsterdam, arbetar de elektriska installationerna i alla väder. Lufttrafiken bör upprätthållas så länge som möjligt även vid dåliga väderförhållanden. Installationsdosorna från Spelsberg skyddar utomhusinstallationerna tillförlitligt.

Flygplanens förmåga att säkert starta eller landa beror till stor del på yttre påverkan. Elektriska installationer utomhus får inte försämras av vind och väder. Av denna anledning installerades Abox-i-dosorna från Spelsberg på Schiphol flygplats, där fukten måste övervinnas. Dosan med skyddsnivå upp till IP 65 är UV och väderbeständig och kännetecknas också av sin flambeständighet och är slagtålig och krossäker. Det kan du lita på.