Tryck på plintar och utrustning

Ju mer komplex installationstekniken har blivit de senaste årtiondena, desto starkare önskan kan märkas efter skrivbara plintar. Många tillverkare erbjuder därför lämpliga metoder och system för att märka sina produkter permanent. 

Detta ämne är också av stor betydelse för Spelsberg som utvecklare och leverantör av färdiga lösningar. Därför erbjuder vi möjligheten att märka plintar och annat driftsmaterial enligt dina behov med perfekt anpassning till din dokumentation och dina projektspecifikationer. 

Detaljer: 

  • Flerfärgstryck 
  • för stora mängder 
  • för en mängd kopplingsplintar från olika tillverkare
  • märkning anpassad till din dokumentation och specifikationer