Slutförande

Fix och färdigt

På begäran slutför vi din kapsling med alla nödvändiga tillbehörsdelar. Detta minskar inte bara ditt monteringsarbete, det eliminerar också behovet av att beställa och lagra enskilda komponenter.   

En monterad del kontrolleras alltid innan den lämnar vår fabrik. En visuell inspektion utförs alltid och, beroende på applikationen, sker elektriska slutprov i form av genomgångs-, isolerings- eller skyddsledarmätningar och -test. 

Först när allt stämmer skickar vi din vara. På det sättet kan vi se till att du får den vanliga höga Spelsbergkvaliteten för förmonterade, delvis fördragna eller anslutningsklara kapslingar. 

Vi har ett stort utbud av fästelement som är tillgängliga för anpassad montering och konfiguration:  

  • Gängade bussningar och -stift
  • Distanser
  • Monteringspluggar
  • Skruvar
  • och mycket mer

Naturligtvis kan du också ge oss dina komponenter eller tangentbord för monteringsprocessen. Om det behövs kan vi hjälpa dig med att utveckla komponenter, val av komponenter och planera lämplig installation för dig. 

Typiska arbetsuppgifter inom slutförande:

  • Montering av kapslingstillbehör, t.ex. kabelskruvkopplingar, standardskenor, väggmonteringar, skyddshylsor, väggklackar, gångjärn, stödfästen etc.
  • Limning av tangentbordsmembran, dekorativa filmer, typskyltar, bildskärmar etc.
  • Montering enligt kundens önskemål, t.ex. ledningar, anslutningar, tätningar, kontaktremsor etc.
  • Kombination av omkopplingsanordningar, t.ex. strömbrytare, standarduttag, tryckta kretskort, strömbrytare, överspänningsskydd
  • Slutbesiktning